Whistleblowing-kanava, joka vastaa EU-direktiivin vaatimuksiin

Alustamme avulla noudatat lainsäädäntöä, parannat avointa raportointia, ratkaiset tapauksia ja suojelet ihmisiä, jotka ovat valmiita ryhtymään toimiin.

01

Direktiivin vaatima anonyymi ilmoituskanava

EU:n Whistleblower-direktiivi edellyttää, että yli 50 työntekijän yritykset ja yli 10 000 asukkaan kunnat perustavat anonyymin ilmoituskanavan väärinkäytöksistä raportoivien yksilöiden suojaksi. Alustamme avulla noudatat sääntelyä antamalla työntekijöille ja sidosryhmille mahdollisuuden ilmoittaa väärinkäytöksistä helposti ja turvallisesti.

02

Avaimet käteen ratkaisu, joka on linjassa brändinne kanssa

Kehittämämme Whistleblowing -alusta tarjoaa organisaatiollenne tarvittavat työkalut, jotta väärinkäytösten raportoiminen ja tutkinta olisi mahdollisimman sujuvaa. Liitä järjestelmään organisaationne toimintaperiaatteet sekä brändin mukainen visuaalinen ilme. Kielivalinnat, selkeä käyttöliittymä ja yleiset ohjeet varmistavat, että väärinkäytösten ilmoittaminen ei jää pullonkauloista kiinni.

03

Keskustele anonyymisti ja ratkaise tapaukset

Järjestelmä luo ilmoittajalle automaattisesti tapauskohtaiset tunnukset, joiden avulla ilmoittaja voi kirjautua järjestelmään ja vastata tutkinnassa mahdollisesti esiin nouseviin kysymyksiin. Dialogi käydään suojatusti, metatiedot on poistettu mahdollisista liitteistä (esim. kuvista) ja kaikki data säilytetään EU:ssa GDPR:n mukaisesti. Näin tutkintaa voidaan edistää varmistaen samalla, että ilmoittajan anonymiteetti on aina turvattu.

04

Ilmoitukset, sisäänrakennettu case-hallinta ja tutkinta

Ennalta määritetyt tutkijat saavat sähköpostitse tiedon sekä uusista ilmoituksista että olemassa oleviin ilmoituksiin liittyvistä kommenteista ja lisätiedoista. Järjestelmän sisäänrakennettu case-näkymä erilaisine suodattimineen auttaa hahmottamaan kokonaiskuvaa. Samaan asiaan liittyvät ilmoitukset voidaan myös linkittää toisiinsa, jolloin ilmoitusten hallinta ja tutkinta on saumatonta.

05

Muokattavat kysymykset ja tapausten luokittelu

Voit tukea avointa tekstiä erityyppisillä kysymystyypeillä (mm. alasvetovalikko, valintapainike, monivalintakysymys, ajankohta, rahallinen arvo) ja mukauttaa lomaketta helposti siten, että ilmoittajalle on selvää, millaisia ​​tietoja tarvitaan. Lomakkeiden rakenne helpottaa kategorioiden, juurisyiden ja avainsanojen vertailua eri alueilla.

06

Kumppaninne väärinkäytösten ilmoittamisessa

Whistleblower -direktiivi astuu voimaan kaikissa EU-maissa joulukuussa 2021. Herättääkö aihe kysymyksiä? Asiantuntijamme keskustelevat aiheesta mielellään lisää, joten varaa ilmainen konsultaatio jo tänään.

Hinnoittelu
SME
120€
Kuukaudessa
3 pääkäyttäjää, rajaton määrä ilmoittajia

1 Whistleblowing -kanava
ilmainen konsultaatio
Edistynyt
Räätälöity
Keskustellaan lisää
Räätälöity juuri teidän tarpeisiin sopivaksi

Voi sisältää mm. lisäkoulutusta tai integraatioita

ilmainen konsultaatio
Käyttöönotto
790€
Kertakustannus
Sisältää 8 tuntia asiantuntijatyötä (kanavan sisältöjen laatiminen ja koulutus pääkäyttäjille). Vaaditaan kaikissa paketeissa.

Varaa ilmainen konsultaatio ja keskustellaan aiheesta lisää!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

FAQ

Milloin EU:n Whistleblower direktiivi astuu voimaan?

Jäsenvaltioiden on saatettava direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 17.12.2021 (lähde: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=EN).

Miten Whistleblowing moduuli on hinnoiteltu?

Moduuli hinnoitellaan ilmoitukset vastaanottavien ja tutkivien käyttäjien ja kanavien lukumäärän perusteella. Paketit alkavat 120€/kk, sisältäen kolme käyttäjää ja yhden kanavan. Löydät kanavista ja käyttäjistä lisätietoa alta.

Mitä kanavalla tarkoitetaan järjestelmässänne?

Kanava on verkkolinkki, joka sisältää muokattavia lomakkeita, kuvakkeita ja tekstejä. Kanavat voidaan jakaa linkkeinä esim. verkkosivuilla tai intranetissä. Voimme luoda erillisiä kanavia asiakkaiden tarpeiden mukaan, esim. erityyppisiin väärinkäytösten ilmoittamiseen (häirintä vs. rahanpesu), työntekijöille, ulkopuolisille palveluntarjoajille ja kuluttajille.

Mitä käyttäjällä tarkoitetaan?

Käyttäjät ovat henkilöitä, jotka saavat ilmoituksen whistleblowing -tapauksista, kommunikoivat ilmiantajien kanssa ja tutkivat tapauksia. Ainoastaan ​​henkilöt, jotka on erityisesti kutsuttu järjestelmään käyttäjinä, lasketaan käyttäjiksi. Pääkäyttäjät voivat hallita järjestelmän käyttäjiä.

Vaikuttaako ilmoittajien tai työntekijöiden määrä hinnoitteluun?

Ei vaikuta. Kaikki paketit sisältävät rajattoman määrän whistleblowing ilmoituksia, eikä hinta perustu työntekijöiden määrään.

Toimiiko sähköposti tai verkkosivulomake Whistleblowing-kanavana?

Ne eivät täytä direktiivin vaatimuksia. Voit lukea lisää aiheesta tästä blogitekstistä: 5 Things to Consider When Selecting a Whistleblowing Channel.

Kuinka ilmoittajan henkilöllisyys suojataan järjestelmässä?

Havainnot lähetetään suojattujen ilmiantajakanavien kautta. Ilmiantajalle luodaan tapauskohtaiset tunnukset, joiden avulla voidaan antaa lisätietoja tapauksesta anonyymisti. Emme myöskään tallenna kuvien tai liitteiden metatietoja, eivätkä ilmoittajan IP-osoitetiedot ole kenenkään nähtävillä.

Kuinka järjestelmän tietoturvaa ylläpidetään?

Järjestelmä on suojattu useilla teknisillä ja organisatorisilla turvatoimilla. Löydät lisätietoja turvatoimenpiteistämme täältä. Voit myös pyytää yksityiskohtaisempaa kuvausta ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen support@planbrothers.io.

Mitkä ovat järjestelmän käyttöönottoon liittyvät kustannukset?

Järjestelmän käyttöönottoon liittyy 790€ (alv 0%) kertakustannus. Tämä pitää sisällään käyttöönotosta vastaavan nimetyn henkilön ja 8h asiantuntijatyötä.

Miten kauan käyttöönotto kestää?

Lupauksemme on, että järjestelmä on käytössä kahden viikon kuluessa sopimuksen allekirjoituksesta. Mahdollinen lisäkoulutus tai SSO-integraatio lisää muutaman viikon käyttöönoton kestoon.

Mitä ilmoittaja näkee järjestelmässä?

Ilmoitettuaan havaitsemansa epäkohdat, ilmoittaja voi kirjautua järjestelmään anonyymien tunnusten avulla ja tarkastella hänen alkuperäistä ilmoitustaan. Muiden tekemiä ilmoituksia ei näytetä. Ilmoittaja näkee myös tutkimusta käsittelevien henkilöiden lisäämät kommentit.